Niepubliczna poradnia

psychologiczno-pedagogiczna

"Równe szanse"

 

 

Strona główna

 

O nas

 

Oferta

 

Aktualności

 

Wczesne wspomaganie

 

Metody pracy

 

Nasze przedszkole

 

Szkolenia

 

Cennik

 

Kontakt

 


Witamy na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Równe Szanse"

w Poznaniu

 

 

Placówka prowadzona równolegle z przedszkolami integracyjnymi, oferuje dzieciom oraz dorosłym diagnozę i terapię w zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych i społecznych.
 

Proponujemy:

punktor

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

punktor

diagnozę w zakresie problemów rozwojowych i trudności szkolnych,

punktor

pomoc dzieciom i dorosłym z deficytami w obrębie przetwarzania i integracji bodźców sensorycznych,

punktor

wsparcie logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne na każdym etapie życia dla dzieci i dorosłych, również ze specyficznymi potrzebami,

punktor

warsztaty i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców,

punktor

zajęcia grupowe i indywidualne.

 

Z naszymi klientami pracują doświadczeni terapeuci, specjaliści w dziedzinach:

punktor

Integracja Sensoryczna (usprawnianie ogólnego funkcjonowania dziecka poprzez poprawę percepcji i przetwarzania bodźców zmysłowych),

punktor

Metoda Johansena (zaburzenia uwagi słuchowej),

punktor

Metoda Warnkego (dysleksja, problemy logopedyczne i behawioralne),

punktor

Biofeedback (ćwiczenia w kontrolowaniu reakcji organizmu i relaksacji),

punktor

Fizjoterapia (usprawnianie ruchowe),

punktor

Dogoterapia (usprawnianie ogólnego funkcjonowania dziecka poprzez kontakt ze zwierzęciem),

punktor

Logopedia (usprawnianie mowy),

punktor

Logorytmika (usprawnianie mowy przez użycie form muzycznych oraz rytmicznych),

punktor

Kynologopedia (usprawnianie mowy w kontakcie z psem),

punktor

Terapia ręki (grafomotoryka, usprawnianie motoryki małej),

punktor

Arteterapia (terapia sztuką poprzez aktywność muzyczną, plastyczną, a także teatralną),

punktor

Masaż metodą Shantala (poprawa ogólnego funkcjonowania, szczególnie budowanie świadomości ciała dziecka),

punktor

Terapia pedagogiczna (korygowanie zaburzeń rozwoju i zachowania poprzez oddziaływanie psychologiczno-pedagogiczne),

punktor

Terapia funkcji wzrokowych (korygowanie zaburzeń w obrębie cech narządu wzroku),

punktor

Metoda ruchu rozwojowego wg Weroniki Sherborne (usprawnianie ruchowe, kształtowanie orientacji w schemacie ciała).

punktor

Wczesna interwencja logopedyczna (praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie życia).


Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszej Poradni objęte są dofinansowaniem.

Masz wątpliwości, obserwujesz nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, zgłoś się do nas! Pomożemy zdiagnozować problem i dobierzemy właściwą terapię.

Licznik odwiedzin: Darmowe liczniki

 

 

O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Metody pracy   Nasze przedszkole   Szkolenia   Cennik   Kontakt