Cennik


Niepubliczna Poradnia Równe Szanse


Terapia logopedyczna

 • Diagnoza logopedyczna + opis: 200zł
 • Diagnoza neurologopedyczna + opis: 250zł
 • Terapia Logopedyczna: 120zł (45 min.)
 • Terapia Neurologopedyczna: 140zł (45 min.)

Terapia funkcji wzrokowych:

Fizjoterapia

 • Diagnoza Fizjoterapeutyczna + opis: 250zł
 • Zajęcia Fizjoterapeutyczne: 140zł (45 min.)

Integracja Sensoryczna

 • Diagnoza Integracji Sensorycznej + opis: 450zł (trzy spotkania obejmujące diagnozę, przekazanie wyników badań w formie pisemnej i ich omówienie)
 • Terapia Integracji Sensorycznej: 120zł (45 min.)

Gabinet psychologiczny

 • Terapia Psychologiczna: 150zł (45 min.)
 • Diagnoza psychologiczna: 450zł
 • Badanie potencjału intelektualnego (IDS, LEIER, SON-R): 450zł

Terapia stymulacji wygaszania odruchów pierwotnych INPP

 • Diagnoza INPP + raport: 350zł
 • Diagnoza kontrolna INPP: 200zł

Terapie funkcji słuchowych

 • Diagnoza Johansena + opis: 350zł
 • Diagnoza kontrolna Johansena: 250zł
 • Diagnoza Neuroflow + opis: 350zł
 • Diagnoza kontrolna Neuroflow: 250zł

Dogoterapia

 • sesja terapeutyczna indywidualna: 160zł (1h)
 • sesja terapeutyczna indywidualna: 90zł (30 min.)
 • warsztaty, spotkania w małej grupie: 50zł-80zł od uczestnika (45 min.)
 • Integracja Bilateralna

  • Diagnoza Integracji Bilateralnej + opis: 450zł (trzy spotkania obejmujące diagnozę, przekazanie wyników badań w formie pisemnej i ich omówienie)
  • Terapia Integracji Bilateralnej: 120zł (45 min.)

  Diagnozy rozwojowe dziecka

  • Badanie rozwoju psychoruchowego KORP: 400zł
  • Ocena zachowania i emocji narzędziem KOZE: 400zł
  • Ocena Gotowości Szkolnej dziecka narzędziem KOGS: 450
  • Ocena logopedyczna dziecka KOLD: 400zł

  Protokół obserwacji ADOS: 700zł

  Terapia Pedagogiczna: 120zł (45 min.)

  Terapia Ręki: 120zł (45 min.)


  Warsztaty dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

  • Cena ustalana indywidualnie.